המרחב הפתוח

תעסוקה וסינגור

דירת מעבר

החצר הנשית בנמל

אשר משמש עבור הנערות והצעירות מעין בית שני, המקבל אותן ללא תנאים מוקדמים (קראו עוד)

נותן מענה לצורך משמעותי אצל הנערות והצעירות לסיוע, ליווי ותיווך למוקדי תעסוקה (קראו עוד)

בשמונה השנים האחרונות מפעילה החצר דירת מעבר לנערות או צעירות שעברו תהליך (קראו עוד)

שואפת להיות מקום שמתמודד עם חסמים חברתיים על ידי יצירת הזדמנות עבור נשים (קראו עוד)

kaftor_3.jpg
kaftor_5.jpg
kaftor_4.jpg

בחסות:

0002
0001
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013