תרמו עכשיו

תעסוקה וסינגור

המרחב הפתוח

מספרה

אשר משמש עבור הנערות והצעירות מעין בית שני, המקבל אותן ללא תנאים מוקדמים 

(קראו עוד)

נותן מענה לצורך משמעותי אצל הנערות והצעירות לסיוע, ליווי ותיווך למוקדי תעסוקה

(קראו עוד)

מהווה דלת כניסה בלתי-מתייגת לחצרות, אשר דרכו נחשפות הצעירות לעולם התוכן ואפשרויות הסיוע הקיימים בחצר

(קראו עוד)

שואפת להיות מקום שמתמודד עם חסמים חברתיים על ידי יצירת הזדמנות עבור נשים

(קראו עוד)
שותפים ותורמים: